Primatul papal, la lumina mărturiilor biblice

Biserica este comunitatea celor care cred în Iisus Hristos şi îşi desfăşoară viaţa după învăţătura Lui. Domnul Iisus Hristos este capul Bisericii, căci Dumnezeu „l-a dat pe El cap Bisericii, ca una care este trupul lui, împlinirea celui ce împlineşte toate întru toţi” (Efeseni 1, 22-23) şi iarăşi, Hristos „este capul trupului, adică al Bisericii, …