Teoria credinței la Kierkegaard

Problema credinței a fost preocuparea de căpătîiu și a marelui gînditor danez, Soeren Kierkegaard, caracterizat ca fiind „ultimul mare protestant”, comparat cu marii fondatori ai protestantismului, precum și „umbră tîrzie” a pustnicilor, a căror viață întreagă a fost o strădanie continuă pe calea desăvîrșirii. A fost cel mai bun scriitor al țării sale, comparat cu Nietzsche, …