La Betleem astă dată se naşte Hristos din Fecioara Maria

Înnoirea neamului omenesc mai înainte a vestit-o proorocul Avacum, învrednicindu-se în mod negrăit a-i vedea închipuirea, că prunc tânăr a ieşit Cuvântul din Fecioara, spre înnoirea popoarelor (Irmos la Catavasiile Naşterii Domnului). Evanghelistul T. V., Isaia (7, 14), a proorocit zicând: „Iată, Fecioara va zămisli şi va naşte fiu şi-i va pune numele Emanuil, care …